MSR Traffic - Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
You need to upgrade your Flash Player

Moduły detektorów indukcyjnych MTDE, MTDW, MTDS

Moduły detektorów indukcyjnych MTDE, MTDW, MTDS

Detektory indukcyjne pojazdów MTDE, MTDW oraz MTDS stanowią rozwinięcie dobrze znanych, sprawdzonych detektorów MTDP i są przeznaczone do wykrywania obecności pojazdów znajdujących się nad pętlami indukcyjnymi umieszczonymi w nawierzchni jezdni. Moduły MTDE/W/S umożliwiają ponadto realizację szeregu dodatkowych zaawansowanych funkcji przede wszystkim dokonywanie pomiaru prędkości i długości pojazdów za pośrednictwem par pętli. Moduły mogą współpracować ze sterownikami ruchu drogowego sygnalizacji świetlnych stanowiąc ich integralną część lub są instalowane w stacjach detektorowych dokonujących detekcji pojazdów dla celów rejestracji ruchu. Innymi zastosowaniami MTDE/W/S jest detekcja pojazdów na parkingach, praca w układach sterowania dostępem (bariery, bramy itp.). Detektory MTDE/W/S są modułami 4-kanałowymi, co oznacza, że można do każdego z nich dołączyć 4 instalacje pętlowe, z których każda złożona jest zwykle z jednej (rzadziej z kilku połączonych razem) pętli. Moduły mogą współpracować z pętlami o różnej geometrii zależnej od rodzaju informacji o pojazdach jaka powinna być uzyskana.

Jeżeli realizowany jest pomiar prędkości i długości pojazdów detektor powinien współpracować z jedną lub dwoma parami pętli. Zalecana jest jedna z następujących konfiguracji:

 • długość pętli 2m, odległość między pętlami 2m,
 • długość pętli 1m, odległość między pętlami 1m.

Detektory MTDE/W/S pracują w oparciu o wbudowane mikrokontrolery, co umożliwia osiągnięcie wysokiej czułości detekcji oraz niezawodności. Prawidłowość realizacji cyklu programowego kontrolowana jest przez wbudowany układ typu watchdog. Moduł MTDE/W/S wyposażony jest w interfejs szeregowy RS232/485 umożliwiający programowanie, pełną diagnostykę pracy modułu oraz śledzenie przebiegu procesu detekcji. Detektor MTDE obsługuje tzw. tryb podstawowy (emulacja MTDP) oraz rozszerzony. Detektory MTDW oraz MTDS realizują wyłącznie tryb rozszerzony, który charakteryzuje się między innymi obsługą komunikacji poprzez łącze szeregowe (magistrala RS485) z adresacją poszczególnych modułów.

Tryb podstawowy ustawiany jest przez wybranie w MTDE adresu 0 lub 9. Po wybraniu trybu 0 wyjście sygnalizacji błędu informuje zbiorczo o uszkodzeniu pętli dołączonych do modułu - stan aktywny wyjścia oznacza uszkodzenie co najmniej jednej pętli. Po wybraniu trybu 9, wyjście sygnalizacji błędu transmituje szeregowo informacje o uszkodzonych poszczególnych pętlach. W trybie podstawowym czułość i czas obecności zadawane są przez dokonanie ustawień mikroprzełączników umieszczonych na elewacji modułu. Tryb rozszerzony ustawiany jest przez wybranie w detektorze MTDE/W/S adresu 0 - 8. W trybie rozszerzonym programowanie modułu realizowane jest poprzez łącze szeregowe a dane odnośnie ustawionych parametrów przechowywane są w pamięci EEPROM detektora.

W szczególności w trybie rozszerzonym programowalne są dla poszczególnych kanałów detekcji następujące parametry:

 • poziomy czułości - istnieje możliwość wybrania dla każdego kanału jednej z 12 dostępnych wartości czułości,
 • wartości czasu obecności (zapomnienia).
 • załączenie / wyłączenie pomiaru długości i prędkości.

Zarówno obwody wejściowe jak modułu są odizolowane galwanicznie od układów logiki. Ponadto moduł jest wyposażony w elementy zabezpieczające przed przepięciami, które mogą powstawać w obwodach pętli na skutek wyładowań atmosferycznych. Detektor wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia obwodów pętli takie jak zawarcie, przerwa w obwodzie, niewłaściwa wartość indukcyj ności. Obwody wyjściowe MTDE są odizolowane galwanicznie od układów logiki. Strojenie detektora odbywa się automatycznie, w czasie pracy na bieżąco dokonywanie jest śledzenie dryftów (powolnych zmian) parametrów obwodów pętli. Obecność pojazdów na pętlach oraz ewentualne stany awaryjne obwodów pętli lub detektora sygnalizowane są w oparciu o 5 diod LED umieszczonych na elewacji modułu.

Podstawowe dane techniczne:

 • Liczba kanałów detekcji - 4
 • Zakresy strojenia
  • I 20 - 350 µH
  • II 70 - 900 µH
  • III 150 - 2000 µH
 • Strojenie automatyczne w czasie < 0,7s
 • Realizowane nastawy czułości:
  • tryb podstawowy - 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,4% dL/L
  • tryb rozszerzony - wyłączony pomiar długości i prędkości - 0,01%, 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1,6%, 3,2%, 6,4%, 12,5% dL/L
  • tryb rozszerzony - załączony pomiar długości i prędkości - 0,2%, 0,4%, 0,8% dL/L
 • Realizowane czasy obecności (zapomnienia)
  • tryb podstawowy - impuls 200ms, 3,5s, 240s, 2100s,
  • tryb rozszerzony 0,2 - 18,000s programowalny z krokiem 0,1s
 • Czas odpowiedzi (zależny od ustawionej czułości)
  • wyłączony pomiar prędkości i długości 14 - 58 ms
  • załączony pomiar prędkości i długości - 5 - 6 ms
 • Automatyczne śledzenie dryfów
 • Wbudowane zabezpieczenie detektora przed zablokowaniem się w przypadku detekcji pozytywnej
 • Detekcja z wykorzystaniem wbudowanego mikrokontrolera
 • Izolacja galwaniczna pomiędzy obwodami pętli a układem logiki
 • Elementy nastawcze
  • MTDE - mikroprzełączniki, zwory zakresu indukcyjności i odstrojenia
  • MTDW/S - zwory zakresu indukcyjności i odstrojenia
 • Elementy sygnalizacyjne - 5 diod LED
 • Wyjścia modułu
  • 4 wyjścia detekcji pojazdów
  • 1 wyjście sygnalizacji błędu
  • interfejs RS232/RS485
 • Zasilanie - +5V DC
 • Pobór prądu
  • MTDE - maksymalnie 140mA, średnio 100mA
  • MTDW/S - maksymalnie 100mA
 • Nadzór napięcia zasilania oraz realizacji cyklu programowego
 • Wyprowadzenie dodatkowe wejście zerowania zewnętrznego
 • Standard mechaniki modułu
  • MTDE/S - Eurocard 3U 100x160x30mm (HxDxW)
  • MTDW - Eurocard 3U 100x160x25mm (HxDxW)
 • Wybrane parametry detektorów programowalne w trybie rozszerzonym *)
  • czułość - dostępne 12 poziomów czułości
  • czas obecności (zapomnienia)
 • Parametry związane z detektorami programowalne w sterowniku MSR-2002 (stacji detektorowej) *)
  • długość pętli pomiaru długości i prędkości pojazdów
  • odległość między pętlami pomiaru długości i prędkości pojazdów
  • długości pojazdów charakteryzujące poszczególne klasy pojazdów
 • Inne funkcje obsługiwane przez detektory w trybie rozszerzonym *)
  • weryfikacja zaprogramowanej konfiguracji
  • restart kanału detekcji
  • załączenie / wyłączenie pomiaru długości i prędkości pojazdów
  • załączenie / wyłączenie trybu diagnostycznego
 • Informacje transmitowane przez detektory w trybie rozszerzonym do jednostki nadrzędnej (sterownika MSR-2002, stacji detektorowej) *)
  • wielkości odstrojeń obwodu detekcji wywoływane przez pojazdy
  • częstotliwości sygnałów w obwodach detekcji
  • informacje odnośnie stabilności pracy obwodów detekcji
  • dane dotyczące prędkości pojazdu
  • dane dotyczące długości pojazdu
  • szczegółowe informacje diagnostyczne (pełen status pracy detektora)
  • wersja oprogramowania
  • ustawione czułości i czasy obecności dla poszczególnych kanałów
 • Statusy sygnalizowane za pośrednictwem diod LED modułu
  • obecność pojazdów na pętlach
  • uszkodzenie pętli
  • zerowanie modułu
  • zbyt niska wartość napięcia zasilania
  • zadziałanie watchdoga
  • błąd danych w pamięci EEPROM
  • błąd wyboru trybu pracy
  • uszkodzenie modułu

*) Transmisja danych realizowana za pośrednictwem łącza szeregowego RS485

pobierz specyfikację