MSR Traffic - Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
You need to upgrade your Flash Player

Symulator CrossSim

CrossSim jest środowiskiem uruchomieniowym i testowym programów sygnalizacji realizowanych przez sterowniki MSR-2002.
Program umożliwia wizualizację realizacji programu na mapie skrzyżowania z jednona detektorach.
Program sygnalizacji może być zależnie od wybranej opcji generowany przez sterownik (z którym komputer PC komunikuje się za pośrednictwem łącza szeregowego) lub programowy symulator sterownika MSR-2002.

MSR-2002-Sim (zainstalowany na komputerze PC).

Symulator CrossSim

Symulator CrossSim

Symulator CrossSim

Zgłoszenia pojawiające się na detektorach mogą być w środowisku CrossSim symulowane ręcznie przy pomocy myszy i/lub automatycznie przez uruchomienie symulatora Vissim, który komunikuje się z CrossSim. Pomiędzy CrossSim, a Vissim realizowane jest wówczas pełne dwukierunkowe sprzężenie zwrotne – symulator Vissim generuje ruch pojazdów w sieci ulic, CrossSim sterowania sygnalizacją, które sterują ruchem tych pojazdów w sieci.

W przypadku gdy włączony jest program Vissim, stany detektorów wymuszane ręcznie myszką nakładają się (są sumowane logicznie) ze stanami wysyłanymi przez Vissim lub pobieranymi z pliku.

Ręczna symulacja zgłoszeń pozwala na realizację zgłoszeń krótkotrwałych lub długotrwałych przez kliknięcie myszką na detektorze umieszczonym na mapie skrzyżowania lub na diagramie paskowym.

Mapa skrzyżowania pozwala na pełną wizualizację funkcjonowania elementów sygnalizacji świetlnej w czasie symulacji zgłoszeń tj. sygnałów wyświetlanych w grupach sygnałowych, stanu detektorów ruchu (pojazdów, pieszych) łącznie z detektorami selektywnymi komunikacji zbiorowej i/lub pojazdów uprzywilejowanych.

CrossSim umożliwia edycję symboli sygnalizatorów i detektorów na mapie skrzyżowania.

Okno diagramów paskowych prezentuje statusy grup sygnałowych, statusy detektorów w postaci diagramów paskowych oraz szereg informacji dodatkowych np. czasów oczekiwania zgłoszeń na sygnał zielony. Jeżeli program sterowania jest generowany przez symulator sterownika MSR-2002-Sim, możliwe jest uruchomienie wbudowanego monitora (wydzielone okno aplikacji), który realizuje szczegółową wizualizację wyników przetwarzania danych. Stan okna monitora jest odświeżany co 1 sekundę. CrossSim oferuje użytkownikowi możliwość wyboru danych które wyświetla monitor.

Okno monitora umożliwia wyświetlanie w postaci numerycznej danych pozyskiwanych z symulatora sterownika. Częstotliwość odświeżania widoku (wyświetlania nowych danych) wynosi 1 s. Dane jakie mogą być wyświetlane w tym oknie to między innymi:

  • tryb pracy,
  • numer programu,
  • stany grup,
  • tryby żądania, tryby załączenia grup,
  • stany detektorów zgłoszeń – akomodacji,
  • czasy oczekiwania zgłoszeń,
  • stany detektorów fizycznych,
  • stany detektorów logicznych.

pobierz specyfikację