You need to upgrade your Flash Player


Sterownik MSR-PDP-2002

Sterownik MSR-PDP-2002

Charakterystyka ogólna

Sterowniki MSR-PDP-2002, bazujące na dobrze sprawdzonych rozwiązaniach stosowanych w urządzeniach MSR-2002, przeznaczone są do sterowania ruchem na małych skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, wyjazdach, przejazdach tramwajowych. MSR-PDP-2002 posiada w pełni 2-procesorową architekturę, ma wbudowane wszystkie zabezpieczenia wymagane przez „Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i ich umieszczania na drogach”. Czas eliminacji stanu niebezpiecznego dla ruchu wynosi < 0,3s. Architektura, oprogramowanie oraz moduły sterowników MSR-PDP-2002 są w pełni kompatybilne z modułami stosowanymi w MSR-2002. Stosowanie urządzeń w wersji PDP to z jednej strony możliwość realizacji wszystkich funkcji MSR-2002, a z drugiej strony niższy koszt budowy sygnalizacji świetlnych na małych obiektach sterowania. MSR-PDP-2002 produkowany jest w szeregu wykonaniach, w tablicy zestawiono wykonania typowe oraz ich skróconą charakterystykę. Sterownik realizuje aplikacje sterujące FIXCON, OPTICON i SOPHICON i może współpracować z dostępnymi na rynku detektorami zewnętrznymi podczerwonymi, mikrofalowymi wideodetektorami itp.

Sterownik MSR-PDP-2002Podstawowe dane techniczne

Zasilanie

 • Jednofazowe 230V/50Hz
 • Maksymalna moc obciążenia - 1,84 kW

Obudowa

 • Szafa o wymiarach 530*340*990mm (szerokość * głębokość * wysokość) przykręcana do ramy fundamentowej wpuszczanej w fundament betonowy (prefabrykowany)

Konstrukcja

 • Modularna
 • Elementy elektroniki w postaci modułów o wymiarach pojedynczej lub podwójnej Eurokarty umieszczonych w 15-calowej kasecie EURO 6U/64T.
Typ sterownikaLiczba grup sygn.Liczba wejśćLiczba wyjśćLiczba wejść pętli indukc.Port koordynacji MSRPort centralnego sterownika (monitorow.)
MSR-PDP-2002-
6W-(I1-6)-24-24W
624012tak *)tak *)
MSR-PDP-2002-
6W-(I1-6)-16/8-24W
616812tak *)tak *)
MSR-PDP-2002-
6W-(I1-6)-8/16-24W
681612tak *)tak *)
MSR-PDP-2002-
9W-(I1-9)-0-0
9000tak *)tak *)

*) wyposażenie opcjonalne

Funkcje kontrolno-zabezpieczające realizowane niezależnie od siebie przez kanały sterowania i nadzoru

 • Kontrola logiczna (modułów cyfrowych)
 • Kontrola napięciowa (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru)
 • Kontrola mocy w torach świateł czerwonych/żółtych/zielonych (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru, dyskryminacja progów ostrzegania i awarii)
 • Kontrola inżynierii ruchu (sekwencji sygnałów, czasów minimalnych, maksymalnych, międzyzielonych, międzyczerwonych)
 • Kontrola napięć spadków napięć na elementach wykonawczych (triakach)
 • Nadzór realizacji cyklu programowego
 • Nadzór odmierzania podstawy czasu
 • Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu w czasie < 300ms

Inne realizowane funkcje kontrolno-zabezpieczające

 • Pomiar i kontrola napięcia sieci zasilającej
 • Kontrola napięć zasilania układów logiki
 • Kontrola detektorów (underoccupancy, overoccupancy)
 • Kontrola zwarć, przerw i niewłaściwych indukcyjności pętli

Interfejs użytkownika

 • Diody LED - sygnalizacja obecności napięć zasilających stanu świateł na skrzyżowaniu, zgłoszeń od czujników uszkodzeń pętli, stanów wejść, stanów wyjść.
 • Wyświetlacz (LCD 4*20) + klawiatura wyboru opcji / edycji parametrów
 • Klawisze funkcyjne

Komunikacja - informacje ogólne

 • Koordynacja drogą kablową i bezprzewodową
 • Obsługa standardowego protokołu koordynacji MSR
 • Komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania z wykorzystaniem: łącz stałych, komutowanej sieci telefonicznej, sieci telefonii komórkowej GSM (transmisja danych, pakietowa transmisja danych GPRS), przez Internet
 • Koordynacja sterowników i komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania w oparciu o sieci LAN i WAN (protokół TCP/IP) zestawione na bazie łącz kablowych, światłowodowych, bezprzewodowych (WLAN), VPN
 • Powiadamianie - nawiązanie przez sterownik połączenia serwera systemu z podaniem rodzaju awarii/błędu/zdarzenia oraz lokalizacji
 • Realizacja usługi INFO-SMS do 1 - 3 wybranych numerów telefonicznych
 • Łącze serwisowe (ładowanie oprogramowania aplikacyjnego i danych)

Komunikacja systemowa - wybrane dane udostępniane przez sterownik

 • Statusy grup, detektorów, detektorów selektywnych, stany detektorów logicznych
 • Statusy wejść i wyjść
 • Parametry nadzoru detektorów
 • Parametry programowych generatorów zgłoszeń
 • Żądania załączenia grup
 • Tryby załączenia grup
 • Czasy oczekiwania zgłoszeń na sygnał zielony
 • Parametry elektryczne instalacji sygnalizacji świetlnej (napięcia, moce w torach poszczególnych sygnałów)
 • Dzienniki zdarzeń (logi) torów sterowania i nadzoru
 • Konfiguracja krótkoterminowych pomiarów ruchu
 • Konfiguracja długoterminowych pomiarów ruchu
 • Krótkoterminowe pomiary ruchu (optymalizacja sterowania)
 • Długoterminowe pomiary ruchu (statystyka)
 • Harmonogramy (roczny, tygodniowe, dobowe, dobowe dla dni świątecznych, awaryjny)
 • Parametry aplikacji sterujących FIXCON
 • Parametry aplikacji sterujących OPTICON
 • Parametry aplikacji sterujących SOPHICON
 • Czas i data

Komunikacja systemowa - wybrane polecenia obsługiwane przez sterownik

 • Polecenia monitorowania grup, detektorów, detektorów selektywnych itp. (odczyt statusów)
 • Polecenia odczytu nazw grup sygnalizacyjnych, detektorów
 • Polecenia programowania układów nadzoru napięć i mocy sygnałów świetlnych (progi awarii i ostrzegania)
 • Polecenia programowania detektorów MTDE/W/S (poziomy czułości, czasy obecności)
 • Polecenia programowania parametrów nadzoru detektorów
 • Polecenia sterowania kluczami wejść detekcji aplikacji sterujących
 • Polecenia programowania generatorów awaryjnych symulacji zgłoszeń (uszkodzonych detektorów)
 • Polecenia odczytu i kasowanie dzienników zdarzeń torów sterowania i nadzoru
 • Polecenia programowania pomiarów ruchu krótko i długoterminowych
 • Polecenia programowania harmonogramów
 • Polecenia edycji parametrów aplikacji sterujących FIXCON, OPTICON, SOPHICON (długości sygnałów, maksymalne długości sygnałów, czasy międzyzielone sterowania, parametry detekcji - luki czasowe, opóźnienia, filtracja itp.)
 • Odczyt/ładowanie/kasowanie plików danych sterownika
 • Synchronizacja czasu i daty

Komunikacja - powiadamianie

 • Powiadamianie przez nawiązanie połączenia z serwerem systemu i/lub wysłanie SMS
 • Wysyłanie SMS pod 1 - 3 numerów telefonicznych
 • Edycja numerów telefonicznych przy pomocy klawiatury i wyświetlacza sterownika
 • Konfigurowanie zdarzeń powodujących powiadamianie
 • Konfigurowanie numerów telefonów
 • Sygnalizowane błędy i awarie - awaria elektryczna sygnalizacji, błąd napięcia sieci, uszkodzenie modułu sterownika, błąd kontroli inżynierii ruchu, uszkodzenie detektora
 • Sygnalizowane zdarzenia - zmiana trybu pracy sterownika, załączenie zasilania, otwarcie drzwi szafy sterowniczej, zalogowanie się użytkownika, wysłanie statusu sterownika o określonej godzinie

Inne dane odnośnie sprzętu

 • Mikrokomputer sterowania MSM - 32 bitowy
  • 66MHz, 32 - 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
  • 133MHz, 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
  • 650 MHz, 64 - 256 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
 • Mikrokomputer nadzoru MNM - 32 bitowy
  • 66MHz, 32 - 64 MB DRAM,
   64 MB - 1 GB Flash
 • Elementy wykonawcze grup sygnałowych - triaki
 • Maksymalne obciążenie każdego z torów grupy sygnałowej - 400W
 • Układy wykonawcze przystosowane do sterowania dowolnymi źródłami sygnałów świetlnych o napięciu zasilania 230VAC (żarówkami, sygnalizatorami halogenowymi, sygnalizatorami LED)
 • Możliwość współpracy z dostępnymi na rynku wideodetektorami, detektorami mikrofalowymi, podczerwonymi, detektorami selektywnymi pojazdów komunikacji zbiorowej

Inne dane odnośnie oprogramowania

 • Obsługiwane aplikacje sterujące - OPTICON, SOPHICON i FIXCON
 • 3 dzienniki zdarzeń (logi) o pojemności 1000 komunikatów każdy dla każdego mikrokomputera (MSM, MNM).
 • Pełna kontrola dostępu w odniesieniu do wprowadzanych danych - dostęp do menu po wprowadzeniu kodu PIN użytkownika, identyfikacja użytkownika i jego uprawnień na podstawie PIN)
 • Wbudowane oprogramowanie umożliwiające dostrajanie parametrów kontroli elektrycznej, inżynierii ruchu oraz parametrów aplikacji sterujących przy pomocy wbudowanego wyświetlacza i klawiatury
 • Wyświetlanie wartości napięć i mocy w torach sygnałów świetlnych
 • Programowanie przy pomocy wyświetlacza i klawiatury wartości progowych napięć i mocy dla poszczególnych torów sygnalizacji
 • Edycja parametrów aplikacji sterujących przy pomocy wyświetlacza i klawiatury (długości sygnałów, maksymalne długości sygnałów, czasy międzyzielone sterowania, parametry detekcji - luki czasowe itp.)
 • Edycja harmonogramów załączania aplikacji sterujących przy pomocy wyświetlacza i klawiatury
 • Edycja danych dla wejścia detekcji aplikacji sterującej (0, 1, detektor fizyczny, sekwencyjny generator symulacji zgłoszenia, sekwencyjny generator symulacji zgłoszenia OR detektor fizyczny,generator symulacji zgłoszenia bramkowany sygnałem zielonym wybranej grupy sygnalizacyjnej)
 • Edycja sposobu reakcji sterownika na awarię detektora
 • Pełen zestaw narzędzi do programowania i konfigurowania (edytory, symulator, terminal, konfigurator)

pobierz specyfikację