You need to upgrade your Flash Player

Moduł detektora indukcyjnego MTDP

Moduł detektora indukcyjnego MTDP

Moduł detektora MTDP przeznaczony jest do wykrywania obecności pojazdów znajdujących się nad pętlami indukcyjnymi umieszczonymi w nawierzchni jezdni Moduł może współpracować ze sterownikami ruchu drogowego stanowiąc ich integralną część lub być umieszczony w stacji detektorowej współpracującej ze sterownikiem dokonując detekcji dla celów rejestracji ruchu. Innymi zastosowaniami MTDP są detekcja pojazdów na parkingach, praca w układach sterowania dostępem (bariery, bramy itp.). Detektor MTDP jest modułem 4-kanałowym, co oznacza, że można do niego dołączyć 4 instalacje pętlowe, z których każda złożona jest zwykle z jednej (rzadziej z kilku połączonych razem) pętli. Moduł może współpracować z pętlami o różnej geometrii zależnej od rodzaju informacji o pojazdach jaka ma być uzyskana. MTDP pracuje w oparciu o mikrokontroler, co umożliwia osiągnięcie wysokiej czułości detekcji oraz niezawodności. Prawidłowość realizacji cyklu programowego kontrolowana jest przez wbudowany układ typu watchdog. Zarówno obwody wejściowe jak i wyjściowe modułu są odizolowane galwanicznie od układów logiki. Ponadto moduł jest wyposażony w elementy zabezpieczające przed przepięciami, które mogą powstawać w obwodach pętli na skutek wyładowań atmosferycznych. Moduł MTDP wyposażony jest w interfejs szeregowy RS232E umożliwiający pełną diagnostykę jego pracy oraz śledzenie przebiegu procesu detekcji. Detektor wykrywa i sygnalizuje uszkodzenia obwodów pętli takie jak zawarcie, przerwa w obwodzie, niewłaściwa wartość indukcyjności. Strojenie detektora odbywa się automatycznie, w czasie pracy na bieżąco dokonywanie jest śledzenie dryftów (powolnych zmian) parametrów obwodów pętli.

Moduł detektora indukcyjnego MTDP

Podstawowe dane techniczne:

 • Liczba kanałów detekcji - 4
 • Zakresy strojenia
  • I 20 - 350 µH
  • II 70 - 900 µH
  • III 150 - 2000 µH
 • Strojenie automatyczne w czasie < 0,7s
 • Realizowane nastawy czułości: 0,02% dL/L,
 • 0,05% dL/L, 0,1% dL/L, 0,4% dL/L
 • Realizowane czasy obecności (zapomnienia) - impuls 200ms, 3,5s, 4 min, 35 min
 • Czas odpowiedzi (zależny od ustawionej czułości) - 27-67 ms
 • Automatyczne śledzenie dryfów
 • Wbudowane zabezpieczenie detektora przed zablokowaniem się w przypadku detekcji pozytywnej
 • Detekcja z wykorzystaniem wbudowanego mikroprocesora
 • Izolacja galwaniczna pomiędzy obwodami pętli a układem logiki
 • Elementy nastawcze - mikroprzełączniki, zwory
 • Elementy sygnalizacyjne - diody LED
 • Wyjścia modułu
  • 4 wyjścia detekcji pojazdów
  • 1 wyjście sygnalizacji błędu
  • interfejs RS232
 • Zasilanie - +5V DC
 • Pobór prądu
  • maksymalnie 180mA
  • średnio 100mA
 • Nadzór napięcia zasilania oraz realizacji cyklu programowego
 • Wyprowadzenie dodatkowe wejście zerowania zewnętrznego
 • Standard mechaniki pakietu - Eurocard 3U 100x160x30mm (HxDxW)

pobierz specyfikację