You need to upgrade your Flash Player

Sterowniki MSR 2002

Sterowniki MSR 2002

Podstawowe dane techniczne

Pojemność

 • Liczba grup sygnalizacyjnych – 48/64 (144 tory sterowania)
 • Liczba kanałów wejść/wyjść – 288
 • Liczba kanałów obsługi pętli indukcyjnych – 128

Zasilanie

 • Jednofazowe 230V/50Hz
 • Maksymalna moc obciążenia – 3,68kW lub 5,06kW (zależnie od typu kasety KSA)

Obudowa

 • Szafa sterownicza aluminiowa standardowa, aluminiowa panelowa lub aluminiowa małogabarytowa (dla szafy małogabarytowej dostępny fundament aluminiowy do wkopania w ziemię)
 • Komora panelu policyjnego

Konstrukcja

 • Modularna
 • Elementy elektroniki w postaci modułów o wymiarach pojedynczej lub podwodnej

Eurokarty umieszczonych w 19-calowych kasetach EURO Funkcje kontrolno-zabezpieczające realizowane niezależnie od siebie przez kanały sterowania i nadzoru

 • Kontrola logiczna (modułów cyfrowych)
 • Kontrola napięciowa (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru)
 • Kontrola mocy w torach świateł czerwonych/żółtych/zielonych (zdublowane układy pomiarowe w torach sterowania i nadzoru, dyskryminacja progów ostrzegania i awarii)
 • Kontrola inżynierii ruchu (sekwencji sygnałów, czasów minimalnych, maksymalnych, międzyzielonych, międzyczerwonych)
 • Kontrola napięć spadków napięć na elementach wykonawczych (triakach)
 • Nadzór realizacji cyklu programowego
 • Nadzór odmierzania podstawy czasu
 • Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu w czasie < 300ms

Inne realizowane funkcje kontrolno-zabezpieczające

 • Pomiar i kontrola napięcia sieci zasilającej
 • Kontrola napięć zasilania układów logiki
 • Kontrola detektorów (underoccupancy, overoccupancy)
 • Kontrola zwarć, przerw i niewłaściwych indukcyjności pętli

Interfejs użytkownika

 • Diody LED – sygnalizacja obecności napięć zasilających stanu świateł na skrzyżowaniu, zgłoszeń od czujników uszkodzeń pętli, stanów wejść, stanów wyjść.
 • Wyświetlacz (LCD 4*20) + klawiatura wyboru opcji / edycji parametrów
 • Klawisze funkcyjne

Komunikacja - informacje ogólne

 • Koordynacja drogą kablową i bezprzewodową
 • Obsługa standardowego protokołu koordynacji MSR
 • Komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania z wykorzystaniem: łącz stałych, komutowanej sieci telefonicznej, sieci telefonii komórkowej GSM (transmisja danych, pakietowa transmisja danych GPRS), przez Internet
 • Koordynacja sterowników i komunikacja z serwerem systemu centralnego sterowania w oparciu o sieci LAN i WAN (protokół TCP/IP) zestawione na bazie łącz kablowych, światłowodowych, bezprzewodowych (WLAN), VPN
 • Powiadamianie - nawiązanie przez sterownik połączenia serwera systemu z podaniem rodzaju awarii/błędu/zdarzenia oraz lokalizacji
 • Realizacja usługi INFO-SMS do 1 – 3 wybranych numerów telefonicznych
 • Łącze serwisowe (ładowanie oprogramowania aplikacyjnego i danych)
Sterowniki MSR 2002

Komunikacja systemowa – wybrane dane udostępniane przez sterownik

 • Statusy grup, detektorów, detektorów selektywnych, stany detektorów logicznych
 • Statusy wejść i wyjść
 • Parametry nadzoru detektorów
 • Parametry programowych generatorów zgłoszeń
 • Żądania załączenia grup
 • Tryby załączenia grup
 • Czasy oczekiwania zgłoszeń na sygnał zielony
 • Parametry elektryczne instalacji sygnalizacji świetlnej (napięcia, moce w torach poszczególnych sygnałów)
 • Dzienniki zdarzeń (logi) torów sterowania i nadzoru
 • Konfiguracja krótkoterminowych pomiarów ruchu
 • Konfiguracja długoterminowych pomiarów ruchu
 • Krótkoterminowe pomiary ruchu (optymalizacja sterowania)
 • Długoterminowe pomiary ruchu (statystyka)
 • Harmonogramy (roczny, tygodniowe, dobowe, dobowe dla dni świątecznych, awaryjny)
 • Parametry aplikacji sterujących FIXCON
 • Parametry aplikacji sterujących OPTICON
 • Parametry aplikacji sterujących SOPHICON
 • Czas i data

Komunikacja systemowa – wybrane polecenia obsługiwane przez sterownik

 • Polecenia monitorowania grup, detektorów, detektorów selektywnych itp. (odczyt statusów)

pobierz specyfikację